Το άγχος εκφράζει την αντίδραση του ατόμου μπροστά σε ένα κίνδυνο, ο κίνδυνος μπορεί να είναι πραγματική απειλή (φόβος)να είναι αβεβαιότητα για κάποιο αποτέλεσμα (άγχος ) ή ψυχολογική πίεση (στρες). Για την αντιμετώπιση του άγχους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω:

1. Αναγνώριση των συμπτωμάτων

  • Σωματικά όπως ταχυκαρδία, τρέμουλο, αύξηση ρυθμού αναπνοής, στομαχικές διαταραχές και εφίδρωση,
  • Ψυχολογικά όπως ανησυχία, ανικανότητα συγκέντρωσης, σύγχυση και αρνητικές σκέψεις
  • Αλλαγές στη συμπεριφορά όπως γρήγορη ή αργή ομιλία, δάγκωμα των νυχιών, γρήγορες κινήσεις των ποδιών και σύσπαση μυών

  2. Έλεγχος στις σκέψεις μας,

  • Παρατηρούμε ποιες σκέψεις μας προκαλούν άγχος
  • Παρατηρούμε ποιες σκέψεις προκαλεί το άγχος
  • Παρατηρούμε τη σύνδεση που έχουμε κάνει μεταξύ των σκέψεων και των συναισθημάτων
  • Συνειδητοποιούμε ότι οι σκέψεις επηρεάζουν το σώμα μας και το σώμα μας τις σκέψεις μας
  • Παρατηρούμε ποιες συγκεκριμένες στιγμές παρουσιάζουμε πιο έντονα συμπτώματα και είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό
  • Προσπαθούμε να παρέμβουμε στις σκέψεις αυτές πριν δημιουργηθούν
  • Προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τις αρνητικές σκέψεις με θετικές
  • Προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τις αρνητικές προσδοκίες με θετικές

  3. Χρησιμοποιούμε τεχνικές χαλάρωσης

  • Τεχνικές αναπνοής, πχ. 4 δευτερόλεπτα εισπνοή, 8 δευτερόλεπτα εκπνοή
  • Προοδευτική χαλάρωση των μυών. Με την τεχνική αυτή εξασκούμαστε στην ένταση και την χαλάρωση των μυών.
  • Τεχνική βιοανατροφοδότησης, πραγματοποιείται με την παρατήρηση των συμπτωμάτων του άγχους
  • Αυτογενής εξάσκηση, πραγματοποιείται με τη συγκέντρωση της προσοχής σε σωματικές παρατηρήσεις, στο βάρος του σώματος, στη θερμότητα, στους σφυγμούς , στην αναπνοή

  4. Γυμναζόμαστε , καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του άγχους έχουμε όταν:

  • Η άσκηση είναι αερόβια (τρέξιμο, κολύμπι, ποδήλατο)
  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι το ελάχιστο 10 -15 εβδομάδων