Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε τμήμα ψυχολογίας του Stony Brook University, φάνηκε παρόμοια εγκεφαλική δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την ανταμοιβή τα κίνητρα και τα θέλω, σε άτομα που είναι παντρεμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και άτομα που είναι πρόσφατα ερωτευμένα. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της απεικονιστικής μεθόδου του εγκεφάλου, έβλεπαν εικόνες με εκφράσεις του συντρόφου τους και εικόνες ουδέτερες συμπεριλαμβανομένων φίλων και συγγενικών προσώπων. Επίσης φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγαλύτερη αντίδραση στις εικόνες των συντρόφων από μακροχρόνιες σχέσεις, όταν τις σύγκριναν με τις εικόνες στενών φίλων.