Οι συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα διαλογισμού διάρκειας 8 εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε απο το Massachusetts General Hospital, παρουσίασαν μετρήσιμες αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου τους, που σχετίζονται με τη μνήμη, την αυτογνωσία, την ενσυναίσθηση και το άγχος. Το πρόγραμμα διαλογισμού που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες στη προκειμένη έρευνα, περιλάμβανε εβδομαδιαίες συνεδρίες οι οποίες εστιάζονταν στην συνειδητοποίηση των αισθήσεων, των συναισθημάτων και την κατάσταση των σκέψεών τους. Αν και ο διαλογισμός σχετίζεται με την αίσθηση της χαλάρωσης και της σωματικής ηρεμίας, φαίνεται ότι προσφέρει επίσης γνωστικά και ψυχολογικά οφέλη. Συμπερασματικά οι άνθρωποι που διαλογίζονται δεν αισθάνονται καλύτερα μόνο από τη χαλάρωση. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει αισθητές διαφορές μεταξύ των εγκεφάλων έμπειρων διαλογιστών και ατόμων χωρίς κανένα ιστορικό διαλογισμού, όπως πιο παχύ εγκεφαλικό φλοιό σε περιοχές που σχετίζονται ε την προσοχή και τη συναισθηματική ολοκλήρωση.