Έρευνα στάσεων για τη διατροφή και την άσκηση

Παρακαλώ πολύ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για την έρευνα πραγματοποιείται απο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. Ο σκοπός είναι η αξιολόγηση των στάσεων για τη διατροφή και την άσκηση. Τα δεδομένα θα δημοσιευτούν ανώνυμα και δεν ζητούνται πουθενά στοιχεία ταυτότητας. Παρακαλώ πολύ όποιος έχει την καλή διάθεση να συμπληρώσει και να προωθήσει το ερωτηματολόγιο.