Η αξία που δίνουμε σχετικά με τις πληροφορίες για κάποιο άτομο φαίνεται ότι εξαρτάται απο την δική μας κοινωνική θέση. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε απο το National Institute of Mental Health χρησιμοποίησαν μαγνητικό τομογράφο για να μετρήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα σε συμμετέχοντες απο διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, στους οποίους παρουσίασαν πληροφορίες για κάποια άτομα με υψηλότερο και κάποια με χαμηλότερο κοινωνικό στάτους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο εγκέφαλος αντιδρά διαφορετικά ανάλογα με την κοινωνική θέση. Άνθρωποι υψηλότερου κοινωνικο-οικονομικού στάτους δείχνουν μεγαλύτερη εγκεφαλική λειτουργία όταν συναναστρέφονται με άτομα με ανάλογες κοινωικο-οικονομικές θέσεις. Αντίστοιχα άτομα με χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό στάτους παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγκεφαλική λειτουργία όταν συναναστρέφονται με άλλα άτομα χαμηλού στάτους.