Σε έρευνα που έγινε σε φοιτητές και δημοσιεύτηκε στο CyberPsychology & Behavior, φάνηκε ότι όσο περισσότερο χόνο περνούν στο Facebook, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να ζηλέψουν τους συντρόφους τους. Συμβαίνει όμως και το αντίθετο, δηλαδή η ζήλια τους οδηγεί να ψάχνουν περισσότερες πληροφορίες οι οποίες θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω την κατάσταση, καταλήγοντας σε ένα φαύλο κύκλο. Ο φαύλος κύκλος της ζηλοτυπίας έχει αρνητική επίδραση στη συμπεριφορά και στις σχέσεις και το facebook καταλήγει να γίνεται εθιστικό.