Σύμφωνα με το νευρολόγο Dr. Oliver Sacks  άτομα που πάσχουν από απώλεια μνήμης φαίνεται ότι «ξυπνάνε» όταν ακούνε μουσική από το παρελθόν τους. Μελλοντικά ενθαρρύνεται η υιοθέτηση εξατομικευμένων προγραμμάτων μουσικής σε γηροκομεία, εξωτερικά ιατρεία και στα σπίτια