Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Epidemiology and Community Health έδειξε ότι όσοι επισκέπτονται γκαλερί, μουσεία και θεατρικές παραστάσεις τείνουν να έχουν καλύτερη υγεία και να είναι πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Επίσης όσοι ασχολούνται με τη μουσική, τη ζωγραφική και γενικότερα την τέχνη είναι λιγότερο αγχώδεις και εμφανίζουν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα από αυτούς που δεν συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες.Ενδιαφέρον εμφανίζει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα εμφανίζονταν πιο έντονα στους άντρες που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση της τέχνης και ό την ενεργή ενασχόληση τους με αυτή.  Επιπλέον όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχει κανείς τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη για την υγεία και την ευημερία.  Αντίθετα στις γυναίκες φάνηκε ότι αισθάνονται καλύτερα όταν ασχολούνται με την τέχνη οι ίδιες και δεν είναι απλώς θεατές.