Ο ψυχολόγος Σων Ακορ περιγράφει πως η αύξηση της ευτυχίας αυξάνει και τα ποσοστά επιτυχίας και δημιουργεί πιο καλύτερους πολιτισμούς . Υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα η ευτυχία εμπνέει την παραγωγικότητα.