Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών

Η ψυχολογική υποστήριξη αθλητών στοχεύει κυρίως στην μεγιστοποίηση της επίδοσης. Μπορεί να γίνει εισαγωγή και εφαρμογή των βασικών ψυχολογικών δεξιοτήτων (6 συνεδρίες) που απευθύνεται σε αθλητές όλων των ηλικιών σε ατομικό και ομαδικό* επίπεδο. Συγχρόνως μπορεί να εφαρμοστεί υποστηρικτικό πρόγραμμα για συγκεκριμένα προβλήματα των αθλητών όπως για παράδειγμα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

 • Εστίαση προσοχής
 • ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
 • Καθορισμός στόχων
 • Τεχνικές θετικών σκέψεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Αποκατάσταση τραυματισμών
 • Διαχείριση άγχους
 • Παρακίνηση
 • Τελειομανεία

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

 • Ηγεσία και ανάπτυξη της ομάδας
 • Θετική επικοινωνία μεταξύ των μελλών της ομάδας-συνοχή της ομάδας
 • Ατομικός και ομαδικός καθορισμός στόχων
 • Ομάδες γονέων
 • Αποκατάσταση τραυματισμών
 • Ανάπτυξη ομαδικής αυτοπεποίθησης

Δείτε εδώ τον τρόπο πραγματοποίησης συνεδριών

και εδώ το κόστος παροχής υπηρεσιών


*πραγματοποιούνται ομαδικές συνεδρίες σε αθλητικούς συλλόγους

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.