Στη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή εμφανίζονται συμπτώματα υπερβολικού άγχους και ανησυχίας που το άτομο δυσκολεύεται να ελέγξει. Το άγχος εμφανίζεται σχεδόν για όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Τα αίτια του άγχους συχνά δεν μπορούν να εντοπιστούν και προέρχονται από μη σημαντικές πηγές. Το άγχος που προκαλείται από συγκεκριμένη αιτία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής.

Η καθημερινή ζωή του ατόμου επηρεάζεται από τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και τα άτομα αυτά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και είναι ευερέθιστα. Επίσης μπορεί να εμφανίζουν σωματικά συμπτώματα άγχους, όπως πονοκεφάλους, ζαλάδες, πόνους, στομαχικές διαταραχές και τα οποία πολλές φορές θεωρούνται ως ασθένειες. Άλλα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι οι διαταραχές ύπνου, το αίσθημα κόπωσης και η μυϊκή ένταση.

Για να γίνει η διάγνωση της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής θα πρέπει το άτομο να εμφανίζει τα συμπτώματα αυτά για τουλάχιστον έξι μήνες. Επίσης στο διάστημα αυτό το άγχος επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Δηλαδή η έντονη ανησυχία δεν επιτρέπει στο άτομο να πραγματοποιεί φυσιολογικά τις καθημερινές δραστηριότητες του. Συγχρόνως πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση άλλης ψυχικής διαταραχής όπως και οι εκδηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ουσιών και σωματικών ασθενειών.

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή είναι αρκετά συχνή διαταραχή και εμφανίζεται περίπου στο 5% του γενικού πληθυσμού. Η διαταραχή αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με ψυχοθεραπεία. Συνήθως χρησιμοποιούνται γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία, διαπροσωπικές θεραπείες και εφαρμόζονται τεχνικές χαλάρωσης.