Πρόσφατη μελέτη του University of Massachusetts Amherst δείχνει ότι η συναισθηματική αντίδραση ενός ατόμου που έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός, μειώνεται σημαντικά αν το άτομο αυτό παραμείνει ξύπνιο μετά από το γεγονός αυτό, διότι ο ύπνος προστατεύει τα αρνητικά συναισθήματα. Επιπλέον αν η ανησυχητική εικόνα προβληθεί ξανά ή ανακαλεστεί με την μνήμη, η συναισθηματική αντίδραση θα είναι πιο έντονη στα άτομα που έχουν κοιμηθεί συγκριτικά με τα άτομα που δεν έχουν κοιμηθεί.

Ίσως αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί εξελικτικά, προκαλώντας πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Σήμερα, τα ευρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έντονων γεγονότων  γνωρίζοντας ότι η ένταση των συναισθημάτων μπορεί να μειωθεί με την έλλειψη ύπνου. Άλλωστε είναι σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, σαν το μυαλό μας να το αποφεύγει.