Ο Ron Gutman αναφέρει ότι το χαμόγελό μας μπορεί να είναι προγνωστικός δείκτης για το προσδόκιμο ζωής και ότι ένα απλό χαμόγελο έχει σημαντική επίδραση στην συνολική ευημερία μας.