Ο λόγος που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να είναι ευτυχισμένοι, είναι ότι βλέπουν πάντα το παρελθόν καλύτερο από ότι ήταν και το παρόν χειρότερο από ότι είναι