Ο ψυχίατρος και συγγραφέας  Iain McGilchrist εξηγεί πώς ο εγκέφαλος χωρίζεται και επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, τον πολιτισμό και την κοινωνία.